• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,750.00

  27,850.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  266,478.00

  28,850.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,050.00

  28,150.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 27,750.00

  ขายออก 27,850.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 266,478.00

  ขายออก 28,850.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 28,050.00

  ขายออก 28,150.00