• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  24,400.00

  24,500.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  23,180.00

  25,200.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  24,400.00

  24,500.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 24,400.00

  ขายออก 24,500.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 23,180.00

  ขายออก 25,200.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 24,400.00

  ขายออก 24,500.00