• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,500.00

  28,600.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,075.00

  29,100.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,500.00

  28,600.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 28,500.00

  ขายออก 28,600.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 27,075.00

  ขายออก 29,100.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 28,500.00

  ขายออก 28,600.00