• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,700.00

  27,800.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,300.00

  26,315.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,700.00

  27,800.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 27,700.00

  ขายออก 27,800.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 28,300.00

  ขายออก 26,315.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 27,700.00

  ขายออก 27,800.00