• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  25,800.00

  25,900.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  24,510.00

  26,600.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  25,800.00

  25,900.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 25,800.00

  ขายออก 25,900.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 24,510.00

  ขายออก 26,600.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 25,800.00

  ขายออก 25,900.00