• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,100.00

  26,300.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  22,135.00

  24,200.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  23,300.00

  23,400.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 26,100.00

  ขายออก 26,300.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 22,135.00

  ขายออก 24,200.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 23,300.00

  ขายออก 23,400.00