• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,050.00

  28,150.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,545.72

  28,650.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,050.00

  28,150.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 28,050.00

  ขายออก 28,150.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 27,545.72

  ขายออก 28,650.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 28,050.00

  ขายออก 28,150.00