• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,050.00

  26,150.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  24,748.00

  26,850.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,050.00

  26,150.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 26,050.00

  ขายออก 26,150.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 24,748.00

  ขายออก 26,850.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 26,050.00

  ขายออก 26,150.00