• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,600.00

  26,700.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,790.00

  29,000.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  28,200.00

  28,300.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 26,600.00

  ขายออก 26,700.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 26,790.00

  ขายออก 29,000.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 28,200.00

  ขายออก 28,300.00