• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

    รับซื้อ

    ขายออก

    28,500.00

    28,600.00

  • ทองรูปพรรณ(SCT)

    รับซื้อ

    ขายออก

    27,075.00

    29,100.00

  • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

    รับซื้อ

    ขายออก

    28,500.00

    28,600.00

  • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

    รับซื้อ 28,500.00

    ขายออก 28,600.00

  • ทองรูปพรรณ(SCT)

    รับซื้อ 27,075.00

    ขายออก 29,100.00

  • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

    รับซื้อ 28,500.00

    ขายออก 28,600.00