• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,250.00

  26,350.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  24,938.00

  27,050.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,250.00

  26,350.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 26,250.00

  ขายออก 26,350.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 24,938.00

  ขายออก 27,050.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 26,250.00

  ขายออก 26,350.00