• ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,900.00

  28,000.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  26,505.00

  28,500.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ

  ขายออก

  27,900.00

  28,000.00

 • ทองแท่ง(สมาคมค้าทองคำ)

  รับซื้อ 27,900.00

  ขายออก 28,000.00

 • ทองรูปพรรณ(SCT)

  รับซื้อ 26,505.00

  ขายออก 28,500.00

 • ทองแท่ง 96.5 (SCT)

  รับซื้อ 27,900.00

  ขายออก 28,000.00